Державні закупівлі

Річний план закупівель на 2016 рік 

Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік

 


Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік з змінами

Загальноосвітня школа І-ІІІ ст № 5 ВМР, код-26176222

(найменування замовника,код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

1

2

3

38.11.6 Послуги підприємств щодо перевезення інших безпечних відходів(38.11.69-00.00)

2240

3572,00

Три тисячі п'ятсот сімдесят дві грн. 0 коп.

в т.ч.ПДВ-

595,33

81.29.1 Послуги щодо очищування, інші (81.29.11-00.00)

2240

900,00

Дев'ятсот грн. 0 коп.

в т.ч.ПДВ-

150,00

 36.00.2 Обробляння та розподіляння води трубопроводами (36.00.20-00.00)

2272

16357,60

Шістнадцять тисяч триста п'ятдесят сім грн. 60 коп.

в т.ч.ПДВ-

2726,27

37.00.1 Послуги каналізаційні (37.00.11-00.00)

2272

20404,40

Двадцять тисяч чотириста чотири грн. 40 коп.

в т.ч.ПДВ-

3400,73

35.11.1  Енергія електрична (35.11.10-00.00)

2273

61697,00

Шістдесят одна тисячa шістсот дев'яносто сім грн. 0 коп.

в т.ч.ПДВ-

10282,83

61.10.1  Послуги щодо передавання даних і повідомлень (61.10.11-00.00)

2240

1560,00

Одна тисячa п'ятсот шістдесят грн. 0 коп.

в т.ч.ПДВ-

260,00

17.23.1 Вироби канцелярські,паперові(17.23.13-13.00) ( класні журнали,подарунки першокласникам)

2210

10237,00

Десять тисяч двісті тридцять сім грн. 00 коп.

в т.ч.ПДВ-

1706,17

58.19.1 Послуги щодо видавання друкованої продукції,інші(58.19.14-00.00) ( документи про освіту)

2240,2210

2693,00

Дві тисячі шістсот дев'яносто три грн. 0 коп.

в т.ч.ПДВ-

448,83

14.19.2 Одяг дитячий,одяг інший та аксесуари одягу інші,з текстильного полотна,крім трикотажних(14.19.21-00.00) (шкільна,спортформа)

2210

1660,00

Одна тисячa шістсот шістдесят грн. 0 коп.

в т.ч.ПДВ-

276,67

91.01.1 Послуги бібліотек і архівів(91.01.12-00.00)

2240

859,00

Вісімсот п'ятдесят дев'ять грн. 0 коп.

без ПДВ

 

71.20.1 Послуги щодо технічного випробування й аналізування(71.20.19-01.07;71.20.19-99.00)

2240

2823,00

Дві тисячі вісімсот двадцять три грн.

в т.ч.ПДВ-

470,50

Поточний ремонт будівлі

2240

101576,00

Сто одна тисяча пятсот сімдесят шість грн. 00 коп.

в т.ч.ПДВ-

16929,33

58.29.1 Програмне забезпечення на фізичних носіях(58.29.12-00.00)

2240

7556,00

Сім тисяч пятсот пятдесят шість грн. 00 коп.

в т.ч.ПДВ-

1259,33

63.12.1 Розміщування інформації на веб-порталі (63.12.10-00.00)

2240

1620,00

Одна тисячa шістсот двадцять грн. 0 коп.

в т.ч.ПДВ-

270,00

22.29.2-Вироби пластмасові інші,н.в.і.у.(22.29.25-00.00) (приладдя канцелярське - ручки,олівці,фломастери тощо)

2210

2700,00

Дві тисячі сімсот грн. 0 коп.

в т.ч.ПДВ-

450,00

91.03.1 Послуги, пов'язані з історичними місцями та будівлями й подібними туристично привабливими об'єктами (91.03.10-00.00)(екскурсії)

2240

8100,00

Вісім тисяч сто грн. 0 коп.

в т.ч.ПДВ-

1350,00

21.20.1 Ліки (21.20.13-80.00)

2220

288,00

Двісті вісімдесят вісім грн. 0 коп.

в т.ч.ПДВ-

48,00

16.23.1 Вироби столярні та теслярські з деревини(16.23.19-00.00)(дошка)

2210

7680,00

Сім тисяч шістсот вісімдесят грн.

в т.ч.ПДВ-

1280,00

26.20.1 Машини обчислювальні,частини та приладдя до них(26.20.13-00.00)(комп'ютери)

2210

3360,00

Три тисячі триста шістдесят грн. 0 коп.

в т.ч.ПДВ-

560,00

55.90.1 Послуги щодо тимчасового розміщування (55.90.19-00.00)

2730

11130,00

Одинадцять тисяч сто триджцять грн. 00 коп.

без ПДВ

 

49.39.3 Перевезення пасажирів наземним транспортом поза розкладом (49.39.34-00.00)

2240

2441,00

Дві тисячі чотириста сорок одна грн.00 коп.

без ПДВ

 

43.21.1 Роботи електромонтажні(43.21.10-00.90)

2240

642,00

Шістсот сорок дві грн. 00 коп.

в т.ч. ПДВ-

107,00